Thông báo nhà trường

Thông báo của Phụ trách chuyên môn.

TB: TKT 1,2,3 và TKT 4,5 lưu ý sau khi tổ đã hoàn thành thao giảng đợt 1, đề nghị TKT tổng hợp và báo cáo về bộ phận chuyên môn vào ngày…