Thông báo của Phụ trách chuyên môn.

Tháng Mười 22, 2018 2:01 chiều

TB: TKT 1,2,3 và TKT 4,5 lưu ý sau khi tổ đã hoàn thành thao giảng đợt 1, đề nghị TKT tổng hợp và báo cáo về bộ phận chuyên môn vào ngày 25/10/2018.

PHT

                                                                                                                                                       Phạm Thị Thanh Tuyền